KLP

Infrastruktur for 5 milliarder kroner

Nyhet   •   feb 09, 2011 13:22 CET

Flere av de nye veiene, tunnelene og broene du kjører på finansieres av KLP Kommunekreditt. Selskapet er i dag engasjert i 12 ulike infrastrukturprosjekter med et forpliktet lånebeløp på over 5 milliarder kroner. Og flere prosjekter er til vurdering.

Blant prosjektene som KLP Kommunekreditt er med på å finansiere er veiprosjektene E18 Vestfold, E6 Gardermoen-Moelv og Oslofjordtunnelen. Av ferdigstilte prosjekter er flere på nordvestlandet og Trøndelag som eksempelvis Sunnfjordtunnelen, Fjærlandsvegen og Hitra Frøya Bompengeselskap.

- Denne type prosjekter har stor politisk interesse og det er veldig positivt at KLP kan bidra til å finansiere infrastrukturprosjekter her til lands. Flere prosjekter står på vent, men med daglig mediefokus på vei-, tunnel-, bro- og togstandarden i Norge, vil dette være et attraktivt område å engasjere seg i for utlånere med konkurransedyktig finansiering, sier Arnulf Arnøy, administrerende direktør i KLP Kommunekreditt.

- KLP har i flere omganger understreket at infrastruktur og miljø er samfunnsprosjekter som er interessante områder å investere i, sier Arnøy.

Store samfunnsmessige gevinster

De ulike formene for prosjektfinansiering har mange av de samme fordelene og ulempene i forhold til dagens modell. De viktigste fordelene er økt vektlegging av samfunnsøkonomisk lønnsomhet, raskere fremdrift, raskere realisering av gevinster og mer effektiv prosjektgjennomføring.

- Behovet for investeringer i infrastruktur er i størrelsesorden 500 til 900 milliarder kroner, mens myndighetene bevilger ca ti milliarder kroner årlig. Det er et veldig stort gap. Når behovet for investeringer i infrastruktur er så stort så har KLP Kommunekreditt et bestemt ønske om å være med i finansieringen, sier Jan Olav Tryggestad, assisterende direktør og fagansvarlig for infrastruktur i KLP Kommunekreditt.

- I tillegg engasjerer vi oss i arbeidet med nye finansieringsalternativer for å få bygget mer vei raskere. Et slikt arbeid pågår og resultatet vil presenteres snart, sier Tryggestad.

-I den grad alternative finansierings- og gjennomføringsformer gir raskere fremdrift og lavere kostnader, gir de ulike typer gevinster for samfunnet. En raskere fremdrift innebærer at nytten av kortere reisetid, mindre forsinkelser, økt sikkerhet og bedre miljø kommer tidligere. En eventuell reduksjon i kostnadene gir reduserte utbetalinger for staten. Over tid kan dette gir om for flere prosjekter, med tilhørende gevinster, fortsetter Tryggestad

KLP Kommunekreditts forpliktende engasjementer:

E18 Vestfold AS
Atlanterhavstunnelen AS
E6 Gardermoen-Moelv AS
Horten Bompengeselskap RV 306 AS
Samspleis AS
Østfold Bompengeselskap AS
KVAM Bompengeselskap AS
Oslofjordtunnelen AS
Tønsberg Hovedvegfinans AS
Oppland Bompengeselskap AS
Sykkylvsbrua AS
Høyanger Gulen Bompengeselskap AS

Avsluttede prosjekter siste to år:

Fjærlandsvegen AS
Sunnfjordtunnelen AS
Skodjebrua
Hitra og Frøya Bompengeselkap
Trøndelag Bomveiselskap

For mer informasjon, kontakt Arnulf Arnøy, adm.dir KLP Kommunekreditt, tlf 90 13 03 53.