Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Initiativ for Etisk Handel (IEH) – 10 år med fokus på etisk handel

Nyhet   •   okt 29, 2010 09:02 CEST

Initiativ for etisk handel ble etablert for 10 år siden og jeg er veldig glad for at organisasjonen lever i beste velgående sier statsråd Audun Lysbakken.
Samfunnet trenger organisasjoner som IEH, som jobber for at vi skal gjøre gode etiske valg når vi handler, enten som privatpersoner eller offentlige organer.
Gjennom disse ti årene har IEH, kanskje mer enn noen andre, bidratt til å sette etisk handel på dagsorden i Norge. Spørsmål knyttet til etisk og rettferdig handel og næringslivets samfunnsansvar står sentralt for den rødgrønne regjeringen. IEHs medlemmer gjør en viktig jobb med å prøve ut nye løsninger på et felt der få, om noen, ønsker å gå foran. I løpet av disse ti årene har IEH opplevd en formidabel medlemsvekst. Jeg ønsker at denne veksten bare fortsetter sier Lysbakken. Fortsett med å inspirere og veilede oss til å omsette solidariteten med de aller fattigste til etisk handel.

Se også IEHs nettsider.