Landbruks- og matdepartementet

Inn på tunet løftes i Buskerud

Nyhet   •   sep 02, 2010 12:20 CEST


Syv kommuner i Buskerud deltar i det nasjonale tre-årige prosjektet ”Inn på tunet-løftet” som omfatter 37 utvalgte kommuner. Gjennom et eget prosjekt i regi av Fylkesmannen i Buskerud skal nå Inn på tunet-arbeidet i hele fylket styrkes.

Målet er å integrere Inn på tunet (IPT) som en del av kommunenes tjenesteproduksjon innen blant annet helse, sosial, omsorg og utdanning. Fylkesmannen har fått oppdrag fra flere departement om å koordinere og veilede kommunene og andre kjøpere av IPT-tjenester levert av landbruket. Gjennom et eget prosjekt i regi av Fylkesmannen i Buskerud skal IPT-arbeidet i hele Buskerud styrkes.

Landbruks- og matminister Lars Peder Brekk og Kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete lanserte 9. februar ”Inn på tunet-løftet”. Seks millioner kroner er satt av til nye kommuneprosjekter i 2010. Ved søknadsfristens utløp er rundt 90 søknader kommet inn, og flere er samarbeid mellom to og tre kommuner. Totalt er det satt av 18 millioner i prosjektmidler til kommunene.

Inn på tunet-løftet skal:

  • bidra til forankring av Inn på tunet i kommunale og regionale planer og strategier
  • øke antall Inn på tunet-tilbud i kommunene, gjennom langsiktige samarbeidsavtaler mellom kjøper og tilbyder
  • gi brukere av ulike tjenester et mangfoldig og kvalitetssikret tilbud tilpasset den enkeltes behov
  • skape samarbeid og nettverk, og gi økt kompetanse hos kommunen og samarbeidspartnerne
  • stimulere til næringsutvikling i landbruket ved at flere bønder får kunnskap om Inn på tunet som næring, og at eksisterende Inn på tunet-tilbud styrkes
  • gi økt profilering og synliggjøring av tjenestetilbudet

  • Inn på tunet er ofte et møte mellom mennesker og dyr. Foto: Anita Panman.