Landbruks- og matdepartementet

Inn på tunet: Nye handlingsplaner

Nyhet   •   jan 28, 2010 09:32 CET

Inn på tunet: Nord-Trøndelag og Hordaland er de to første fylkene som har utarbeidet regionale handlingsplaner for Inn på tunet-satsingen. Planene tar for seg tjenesteproduksjon der gårdsbruk nyttes som arena for læring og mestring.

Tjenester på gårdsbruk
Inn på tunet tilbyr tilrettelagte tjenester på gårdsbruk til utdannings-, oppvekst-, helse- og omsorgssektoren. Tjenestene kan være tiltak innenfor skole, psykisk helse, demens, arbeidstrening, integreringstiltak for innvandrere og flyktinger, forebyggende tiltak innen helse og omsorg, tiltak innen rus, kriminalomsorg og kriminalitetsforebyggende tiltak. Det i dag om lag 800 Inn på tunet-gårdsbruk.

- Jeg ser betydelige muligheter i å videreutvikle Inn på tunet tilbud som en viktig næringsvei for mange gårdbrukere og skogbrukere, sier landbruks- og matminister Lars Peder Brekk.

Det er kommunene og NAV som er de største kjøperne av tjenestene som tilbys flere ulike brukergrupper i samfunnet.

Inn på tunet: Nord-Trøndelag og Hordaland er de to første fylkene som har utarbeidet regionale handlingsplaner for Inn på tunet-satsingen.