Landbruks- og matdepartementet

Inn på tunet - tid for nasjonal strategi

Nyhet   •   nov 25, 2010 17:05 CET

 

Inn Landbruks- og matdepartementet og Kommunal- og regionaldepartementet har sammen tatt initiativ til å utarbeide en nasjonal strategi for Inn på tunet. 50 viktige samarbeidspartnere møtte opp på et tverrfaglig seminar.

Ekspedisjonssjef Leif Forsell i Landbruks- og matdepartementet åpnet seminaret med å peke på at det nå er tid for strategi for Inn på tunet. Næringen har de siste årene fått et løft gjennom opprettelse av faglig møtearena for Inn på tunet i 2005, utarbeidelse av handlingsplan i 2007 og lansering av Inn på tunet - løftet i 2010. Han ble fulgt opp av ekspedisjonssjef Tor Åm i Helse- og omsorgsdepartementet. Åm viste til arbeidet med samhandlingsreformen, St. meld. 25 Mestring, muligheter og mening arbeidet med ny, nasjonal helse- og omsorgsplan i sitt foredrag.

Se foredraget til: (pdf)

Følgende departement er med i styringsgruppa for arbeidet:
Justisdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Arbeidsdepartementet og Kunnskapsdepartementet.