Landbruks- og matdepartementet

Inn på tunet: To statsråder lanserer ny satsing Presseinvitasjon:

Nyhet   •   feb 08, 2010 16:07 CET

Inn på tunet: Landbruks- og matminister Lars Peder Brekk og kommunal- og regionalminister Liv signe Navarsete lanserer tirsdag en ny satsing på å utvide tilbudet om grønn omsorg fra landbruket. Gjennom ”Inn på tunet-løftet” er målet at flere blir kjent med og får nyte godt av et omsorgstilbud innenfor rammen av et gårdsbruk.

Inn på tunet er landbrukets tilbud om omsorg i landbruksmiljø - gjerne nært knyttet til dyr. I dag har rundt 800 gårdsbruk rundt i landet tilbud til mennesker som trenger ekstra omsorg. Det kan dreie seg ungdom som sliter med skolemotivasjon, barn og unge med oppfølgingsbehov gjennom barnevernet, mennesker innen psykiatrien og demente – for å nevne noen grupper som kan ha nytte og glede av et organisert opplegg i tilknytning til et gårdsbruk.  Regjeringen satser nå 18 millioner kroner over tre år på å gjøre dette tilbudet tilgjengelig for flere.

Landbruks- og matminister Lars Peder Brekk  og kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete presenterer den nye satsingen ”Inn på tunet-løftet”:

Tid: Tirsdag 9. februar kl. 15.00
Sted: Skjerven gård i Maridalen i Oslo - Se kart

Fylkesmann i Oslo og Akershus Hans J. Røsjorde, Oslos ordfører Fabian Stang og byråd Sylvi Listhaug vil være tilstede under markeringen. I tillegg til representanter fra Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Innovasjon Norge, NAV og Kirkens Bymisjon.

Det legges opp til at pressen får anledning til foto og intervjuer ute i starten av arrangementet.

Pressekontakter:
Landbruks- og matdepartementet, Gunnar Syverud, seniorrådgiver, 909 54 713.
Kommunal og regionaldepartementet, Sissel Mossing, 920 80 147.

Inn på tunet: Landbruks- og matminister Lars Peder Brekk og kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete lanserer tirsdag en ny satsing på å utvide tilbudet om grønn omsorg fra landbruket - "Inn på tunet-løftet”.