Nærings- og handelsdepartementet

Innspillskonferanse om revidert reiselivsstrategi

Nyhet   •   nov 07, 2011 09:49 CET

Nærings- og handelsdepartementet inviterer til seminar om revidert reiselivsstrategi.

Tid: Tirsdag 29.11.2011, klokken 10:00 – 17:00
Sted: Grand Hotel Oslo, Rococcosalen
Møteleder/facilitator: Pål Medhus

Påmelding via Questback.

10:00 - 10:15  Innledning ved statsråd Trond Giske om mål for regjeringens valg av reiseliv som en av fem næringer å satse spesielt på

10:15 – 11:15 Bolk I  Organisering og finansiering
Oppspill til debatt (3x10 min):
Petter Brubakk (NHO),
Hilde C. Solheim (Hovedorganisasjonen Virke),
Tore O. Sandvik (Sør-Trøndelag fylkeskommune)

11:15 – 11:30 Pause

11:30 – 12:30 Bolk II  Trender
Oppspill til debatt (3x10 min):
Trender generelt: Per Arne Tuftin (IN),
Digitale medier: Katrine Mosfjeld (Visit Oslo),
Miljøtrender: Stefan Gössling (Vestlandsforsking)

12:30 – 13:30 Lunsj

13:30 – 14:45 Bolk III Reisemålsutvikling
Oppspill til debatt (5x5 min):
Helårs arbeidsplasser: Grethe Fossli (LO),
Forskning: Ragnhild Silkoset (BI),
Kompetanse/rekruttering: Janne Aftret (Thon Hotels),
Samferdsel: Terje Devold (62oNord),
Samarbeid på reisemålet: Helge Bonden (Skistar)

14:45 – 15:00 Pause

15:00 – 16:00 Bolk IV Innhold i reiselivsproduktet
Oppspill til debatt (5x5 min):
Landbruk, mat mm: Bernt Bucher Johannessen (Hanen),
Kulturarven som ressurs: Inger Lise Skarstein (Norsk Kulturarv),
Kvalitet, pakking, krevende kunde mm: Vebjørn Jacobsen (Hurtigruten),
Museenes plass i reiselivsproduktet: Geir Are Johansen (Museum Nord)
Bærekraft på destinasjonsnivå: Ingunn Sørnes (IN)

16:00 – 16:50 Bolk V  Salg og markedsføring
Oppspill til debatt (4x5 min): 
Faglig om salg og markedsføring: Børre Berglund (BBR)
Pakking, cruise, destinasjonsutvikling: Henriette Eilertsen (via Travel, Alta)
Incomingoperatørenes rolle: Vibeke Raddum (Tumlare),
Markedsføring av Norge i utlandet: Reidar Fuglestad (Dyreparken Utvikling)

16:50 – 17:00 Avslutning
Statssekretær Halvard Ingebrigtsen