Landbruks- og matdepartementet

Intensivert innsats for Inn på tunet

Nyhet   •   nov 10, 2010 09:09 CET- Vi vil at Inn på tunet  skal være synlig og markedsført som et tilbud med gode effekter og stor aktualitet for utvikling av offentlige tjenestetilbud, sier statssekretær Ola T. Heggem. Han åpnet i dag oppstartsseminar for Inn på tunet løftet i kommunene.

- I denne regjeringsperioden har vi intensivert vår innsats for Inn på tunet. Vi gjør mange løft ; Gjennom Inn på tunet-løftet har vi fått til en spennende mobilisering i mange av landets kommuner.  Det var ikke med liten stolthet våre to ministre konstaterte at hele 137 kommuner  meldte seg som prosjektsøkere. Her hadde vi tydeligvis truffet en streng som ga gjenklang, sa Heggem i sitt åpningsinnlegg i dag.

Landbruks- og matminister Lars Peder Brekk og Kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete lanserte 9. februar "Inn på tunet-løftet" . Prosjektmidlene for 2010 er fordelt til 25 prosjekter som 37 kommuner står bak. Det er fordelt 6 millioner kroner av den totale potten på 18 millioner kroner i denne søknadsrunden.

Søknadsfrist for neste runde er satt til 1. februar 2011.

Forsidebilde: Barn og hest. Foto: Anita Panman


- Vi vil at Inn på tunet  skal være synlig og markedsført som et tilbud med gode effekter og stor aktualitet for utvikling av offentlige tjenestetilbud, sier statssekretær Ola T. Heggem. Foto: Torbjørn Tandberg