Landbruks- og matdepartementet

Internasjonal prisoppgang på storfe

Nyhet   •   okt 26, 2010 09:23 CEST

Prisen på storfe stiger internasjonalt, samtidig som det er en økende uro rundt fôrkostnader. Svinekjøttmarkedet er fortsatt presset, og i Frankrike har bønder og slakterier vanskeligheter med å enes om pris. I Norge er overskuddet av storfe langt mindre enn på samme tid i fjor.

Overskuddet av storfe på det norske markedet er langt mindre enn på samme tid i fjor. Nortura melder at det nå ligger omtrent 400 tonn på reguleringslager, mens det i fjor var 1 400 tonn på samme tidspunkt.

Gode tilførsler og stabil markedssituasjonen i Norge
Når det gjelder slaktegris er situasjonen stabil med noe underskudd. Det er derimot ennå ikke villighet til å kjøpe fryst vare ut av reguleringslager, noe som betyr at slakting og etterspørsel er i rimelig balanse.Det forventes at årets lam- og sauekjøttproduksjon blir på 24 100 tonn, 600 tonn mer enn i fjor.
Foto: matprat.no

Mer lam i år
Lammeslaktinga begynte noe tidligere i år enn i fjor. Dette har bidratt til en bedre fordeling av slaktevolumet og gjort det enklere for slakteindustrien å forsyne dagligvaremarkedet med fersk vare over lenger tid. Det er dessuten levert flere lam, og i følge prognosene forventes årets lam- og sauekjøttproduksjon å bli på 24 100 tonn, 600 tonn mer enn i fjor.

Prisoppgang på storfe
Sammenlignet med 2009, har prisen på storfekjøtt i EU steget med seks prosent i 2010, noe som oppveier en stor del for prisfallet man opplevde i fjor. Prisen på kukjøtt stiger mest, noe som skyldes mindre slakting av kuer i enkelte land på grunn av en forbedring i melkemarkedet.