Landbruks- og matdepartementet

Internasjonale priser på matråvarer øker

Nyhet   •   sep 17, 2010 15:34 CEST

Foreløpige tall fra International Monetary Fund (IMF) viser en økning i prisen på matråvarer på 12,0 prosent i løpet av de siste 12 månedene. I løpet av de tre siste månedene har prisene økt med 7,8 prosent, og siste måned var økningen på 5,3 prosent.

IMF-indeksen viser at prisen på de fleste matråvarer økte fra juli til august. Prisen på hvete har økt kraftig de siste månedene. Den siste måneden økte prisen med 25,6 prosent, og i forrige måned var prisøkningen på 24,3 prosent. Årsaken til prisøkningen skyldes bl.a. dårlige avlinger i en del hveteeksporterende land.

Animalske råvarer
IMF-indeksen for august viser at prisene på animalske råvarer også har økt den siste måneden. Prisen på storfekjøtt økte med 4,9 prosent, svinekjøtt økte med 5,5 prosent, mens prisøkningen på lammekjøtt var 2,2 prosent. Det er kun kyllingkjøtt som har hatt en prisnedgang siste måneden (nedgang på 0,1 prosent).Foreløpige tall fra IMF viser en økning i prisen på matråvarer på 12,0 prosent i løpet av de siste 12 månedene.
Foto: Jørn Aareklett Omre, Samfoto

Utviklingen i internasjonal økonomi, folkeøkning og endra forbruksmønster er alle faktorer som påvirker jordbruksmarkedene. Energimarkedet er også tett bundet opp mot de internasjonale råvareprisene på mat, og utviklingen i bruk av bioenergi får stadig større betydning for matvaremarkedet. Verdens matsikring og utviklingen i Kina og India er også viktig for den fremtidige prisutviklingen for jordbruksråvarer.

Forsidelbilde: Havre. Foto: Tore Wuttudal, Samfoto