Landbruks- og matdepartementet

Internasjonale standarder viktig for god plantehelse

Nyhet   •   nov 10, 2010 09:26 CET

Komiteen for sanitære og fytosanitære tiltak (SPS-komiteen) under WTO påpekte under et møte i oktober viktigheten av gode internasjonale standarder når det  gjelder handel med planteprodukter.

Spesielt framhevet de viktigheten av å videreføre arbeidet med standarder for å forhindre spredning av planteskadegjørere som følge av sjøtransport og lufttrafikk.

God plantehelse og beskyttelse mot planteskadegjørere er et viktig grunnlag for planteproduksjon, matsikkerhet og biologisk mangfold. Det er den internasjonale plantevernkonvensjonen IPPC som utarbeider standarder på planteområdet. IPPC har stramme budsjetter og EU, USA, samt Australia har lagt vekt på at organisasjonens økonomiske midler bør økes.