Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

Invitasjon til bokslipp: Sentraladministrasjonens historie etter 1945

Nyhet   •   des 04, 2009 12:41 CET

Hvordan er den norske forvaltningen blitt formet i etterkrigstiden? Har vi fått en fragmentert stat, slik Makt- og demokratiutredningen hevdet, eller er styringen av staten vel så sterk som før? Fornyings- og administrasjonsdepartementet inviterer til lanseringsseminar for Sentraladministrasjonens historie etter 1945, forfattet av Tore Grønlie og Yngve Flo, og utgitt av Fagbokforlaget.

Sentraladministrasjonens historie etter 1945 er et verk i to bind som analyserer relasjonene mellom forvaltning og politikk i Norge. Bøkene tar utgangspunkt i forvaltningen som et redskap for å initiere, utforme og iverksette politikk, men verket gir også innsikt i motkrefter og motstand mot denne utviklingen i etterkrigstidens Norge.

Tid: 15. desember kl 10 til 12.30
Sted: Gamle losjens store sal, Grev Wedels plass 2 i Oslo
Påmelding: An-Magritt Øye (anm@fad.dep.no) før 12. desember.

Program:

10.00  Fornyings- og administrasjonsminister Rigmor Aasrud ønsker velkommen
10.15  Forfatterne Tore Grønlie og Yngve Flo innleder om Sentraladministrasjonens historie etter 1945.
11.00  Pause
11.15  Paneldiskusjon med leder av Civita Kristin Clemet, utenriksråd Bjørn Grydeland, førsteamanuensis Bent Sofus Tranøy og professor Tim Knudsen.
12.30  Avslutning

Om forfatterne:
Professor ved Universitetet i Bergen, Tore Grønlie, er hovedansvarlig for verket. Grønlie har over mange år forsket på forholdet mellom politikk og forvaltning i Norge. Yngve Flo er medforfatter i Bind 2. Flo er historiker med doktorgrad fra Universitetet i Bergen.

Om paneldeltakerne:

  • Kristin Clemet er leder av Civita og tidligere statsråd for Arbeids- og administrasjonsdepartementet og for Utdannings- og forskningsdepartementet
  • Bjørn Grydeland er utenriksråd og tidligere regjeringsråd
  • Bent Sofus Tranøy er førsteamanuensis ved Universitetet i Oslo og forsker ved Fafo. Tranøy har blant redigert Den fragmenterte staten sammen med Professor Øyvind Østerud som en del av Makt- og demokratiutredningen, og utgitt boken Markedets makt over sinnene.
  • Tim Knudsen er professor i statsvitenskap ved Universitetet i København. Knutsen forsker blant annet på det danske politisk-administrative systems historie og struktur, og særtrekk ved nordisk statsbygging.