Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

invitasjon til frokostseminar om overgrep mot kvinner med nedsatt funksjonsevne

Nyhet   •   nov 24, 2010 09:18 CET

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet inviterer til frokostseminar om Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) sin nye rapport om overgrep mot kvinner med nedsatt funksjonsevne.

Innleder er sosiolog og forsker Vigdis Mathisen Olsvik (NKVTS og Østlandsforskning)

Tid: 10. desember kl. 09.15

Sted: Akersgata 59 (R5), møterom D1129

Dette er det andre av flere frokostseminarer departementet arrangerer om vold i nære relasjoner.

Møtet er åpent for alle og krever ikke påmelding.