Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Invitasjon til frokostseminar om straffeloven § 219, med fokus på barn som er vitne til vold

Nyhet   •   sep 28, 2010 09:23 CEST

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet inviterer til frokostseminar om straffeloven § 219, med fokus på barn som er vitne til vold, og betydningen av den nye høyesterettsdommen på området (HR—2010-01426-A)

Tid: 14. oktober kl. 09.15

Sted: Akersgata 59

Det vil bli servert frokost, te og kaffe fra kl. 09.00.

Dette er det første av flere frokostseminarer departementet vil arrangere om vold i nære relasjoner.

Møtet er åpent for alle og krever ikke påmelding.