Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

Invitasjon til informasjonsmøte om traineeprogram

Nyhet   •   sep 06, 2010 09:23 CEST

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet har invitert departementer og statlige virksomheter til å delta i et nytt traineeprogram for personer med høyere utdanning og nedsatt funksjonsnevne. Det blir et informasjonsmøte for interesserte virksomheter 13. september.


Traineeprogrammet skal bidra til:

  • At statlige virksomheter får dekket sitt personalbehov – og får tak i de beste hodene uavhengig av søkers bakgrunn
  • At virksomheter får mer kompetanse når det gjelder å tilrettelegge arbeidsplassen for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne
  • At statlige virksomheter har mangfold på arbeidsplassen som speiler ressursene og mulighetene i arbeidsmarkedet

Traineeprogrammet skal ta utgangspunkt i virksomhetens egne personal- og kompetansebehov, og traineeplassene som lyses ut vil være basert på dette. Traineene skal ha høyere utdanning og ha tilnærmet hundre prosent arbeidsevne forutsatt god tilrettelegging og oppfølging.

I løpet av traineeprogrammet vil traineene delta på samlinger og ha en egen mentor, slik at de raskt kommer inn i sin nye rolle og blir aktive. Traineeprogrammet har også noen halvdags samlinger for å støtte lederne med råd og erfaringsutveksling. Dette gir lederne mulighet til å utvikle egen ledelse i et mangfoldsperspektiv og knytte nettverk med andre virksomheter.

Informasjonsmøte 13. september 2010

Alle interesserte virksomheter inviteres til  et informasjonsmøte om traineeprogrammet, som blir en god anledning for spørsmål og kommentarer.

Tid: 13. september 2010 kl. 13 - 16
Sted: Auditoriet i R-5 i Regjeringskvartalet,  Akersgaten 59

Påmelding: innen 9. september på epost til

Program for dagen

13.00 Velkommen (Avdelingsdirektør Oddbjørn Tønder, FAD)

13.05 Mangfold og inkluderende arbeidsliv i Staten – hvorfor traineeprogrammer for personer med nedsatt funksjonsevne og hva kan virksomhetene få ut av det?
v/avd. dir. Oddbjørn Tønder, FAD

13.40 Hva fungerte bra i forrige runde og hva skal til for å lykkes (Synspunkter og erfaringer fra personer som har deltatt i og tilrettelagt tidligere programmer)
Seksjonssjef Fride Eeg-Henriksen, SSB, ex-trainee Anne Mork; Skatteetaten, Sissel Frøberg; Statens vegvesen, Grete Hjermstad; BUF-dir (tidl. Helsedirektoratet)

14.30 Kaffepause

14.45 Midlertidig ansettelse som trainee – Hvordan få det til innenfor rammene av gjeldende regler i tjenestemannsloven, v/FAD

15.15 Noen hovedpunkter i gjennomføringen - Hvilken støtte vil FAD og DIFI gi virksomhetene, v/FAD og Difi

16.00 Avslutning


Les invitasjonsbrev fra FAD til statlige virksomheter om å delta i traineeprogrammet