Norsk Fagutdanning

Invitasjon til kurs i Arbeidsvarsling 1,2,3 - oppstart 11 september i Tromsø

Nyhet   •   aug 23, 2017 18:24 CEST

Inviterer til kurs i:

ARBEIDSVARSLING 1, 2 & 3

Mandag 11 – onsdag 13 september i Tromsø

Arbeidsvarsling kurs 1

Kurset tilfredsstiller kravene gitt av Håndbok N301 "Arbeid på og ved veg"

Kravene til opplæring gjelder for alle som skal utføre arbeide på riks- og fylkesveg, uavhengig av om dette er lønnet eller ikke. Det gjelder også når kommuner har fått delegert myndighet for vegarbeidsvarsling på riks- og fylkesveger.

Det kreves dokumentasjon som skal kunne fremvises på arbeidssted på forlangende. Mangler dette blir arbeidet stoppet til dokumentasjon er på plass.

Gjennomføring:

Kurset gjennomføres på to dage, 0800 – 1900 (avhengig av hvilket kurs du vil ha). Avsluttes med en kort eksamen og praktisk øvelse med trafikkdirigering.

Kursbevis/Sertifikat:

Etter endt kurs og betalt kursavgift utsteder Norsk Fagutdanning sertifikat. Det brukes som dokumentasjon myndigheter og skal være på arbeidssted.

Pris:

Kursavgiften er for kurs 1 kr. 2.550,-, kurs 2 kr 4550,- og kurs 3 kr. 1950,- dekker alt av materiell, kursbevis, enkel lunsj og kaffe/te.

Påmelding:

Mer info og påmelding kan gjøres på www.fagutdanning.no

Du kan også svare på denne e-post eller ringe 982 98 794

Velkommen!