Norsk Fagutdanning

Invitasjon til lekeplasskontroll kurs - LISA - i Kristiansand med oppstart 20 september 2017

Nyhet   •   aug 21, 2017 23:32 CEST

Inviterer til:

Lekeplasskontroll og sikkerhetsarbeid

Uke 38 i Kristiansand

Lekeplasskontroll A1

Onsdag 20 september fra kl 09.00

3-timers kurs for ledere i velforeninger og borettslag, samt ansatte i barnehager, SFO og skoler.Denne delen skal gi deltakerne opplæring i hvordan visuelt ettersyn og funksjonsettersyn på lekeplassutstyr gjennomføres.

Lekeplasskontroll A2

Onsdag 20 september fra kl 09.00

Heldagskurs for rektorer eller styrer ved skoler og barnehager, driftsleder i kommune eller annet personell som har ansvar for visuelt- og funksjons ettersyn av lekeapparater ved skoler og barnehager.

Lekeplasskontroll B1

Onsdag 20 september og torsdag 21 september fra kl 09.00

To-dagers kurs for vaktmestere og annet vedlikeholds personell som arbeider med vedlikehold og utbedringer på egne lekeapparat.

Lekeplasskontroll D1

Onsdag 20 september til fredag 22 september fra kl 09.00

Tre-dagers kurs for personer som har ansvar for sikkerhetskontroll og hovedettersyn av lekeplasser i egen virksomhet.

Påmelding:

Mer info og påmelding kan gjøres på www.fagutdanning.no

Du kan også svare på denne e-post eller ringe 982 98 798