Norsk Fagutdanning

Invitasjon til lekeplasskontrollkurs -LISA i Sogndal den 12 september 2017

Nyhet   •   aug 21, 2017 22:24 CEST

Inviterer til:

Lekeplasskontroll og sikkerhetsarbeid

Uke 37 i Sogndal

Lekeplasskontroll A1

Tirsdag 12 september fra kl 09.00

3-timers kurs for ledere i velforeninger og borettslag, samt ansatte i barnehager, SFO og skoler.Denne delen skal gi deltakerne opplæring i hvordan visuelt ettersyn og funksjonsettersyn på lekeplassutstyr gjennomføres.

Lekeplasskontroll A2

Tirsdag 12 september fra kl 09.00

Heldagskurs for rektorer eller styrer ved skoler og barnehager, driftsleder i kommune eller annet personell som har ansvar for visuelt- og funksjons ettersyn av lekeapparater ved skoler og barnehager.

Lekeplasskontroll B1

Tirsdag 12 september og onsdag 13 september fra kl 09.00

To-dagers kurs for vaktmestere og annet vedlikeholds personell som arbeider med vedlikehold og utbedringer på egne lekeapparat.

Lekeplasskontroll D1

Tirsdag 12 september til torsdag 14 september fra kl 09.00

Tre-dagers kurs for personer som har ansvar for sikkerhetskontroll og hovedettersyn av lekeplasser i egen virksomhet.

Påmelding:

Mer info og påmelding kan gjøres på www.fagutdanning.no

Du kan også svare på denne e-post eller ringe 982 98 798