Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

Invitasjon til pressekonferanse: Offentliggjøring av Innbyggerundersøkelsen

Nyhet   •   jan 12, 2010 09:44 CET

Hvor fornøyd er innbyggerne med tjenestene det offentlige leverer? 14. januar offentliggjøres Innbyggerundersøkelsen – Inntrykk av å bo i kommunen og Norge. Undersøkelsen er den største nasjonale undersøkelsen av tilfredshet med offentlige tjenester noen gang. Formålet er å styrke arbeidet med kvalitet og brukerretting i kommuner, fylkeskommuner og staten.

Tid: Torsdag 14. januar kl. 09.00
Sted: Auditoriet, R5, Akersgata 59

Resultatene fra innbyggerundersøkelsen blir presentert av Hans Christian Holte, direktør i Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi), og Ottar Hellevik, professor i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo. Fornyingsminister Rigmor Aasrud vil motta og kommentere rapporten.

Innbyggerundersøkelsen spenner over en rekke tjenestetyper innen oppvekst, utdanning, helse og omsorg, inkludering i fellesskapet, trygghet, økonomi, samferdsel og kommunikasjon. Både statlige, kommunale, og fylkeskommunale tjenester er vurdert.

Mer enn 12 000 innbyggere har besvart spørreundersøkelsen, som ble gjennomført i 2009. Dette er den første Innbyggerundersøkelsen som gjennomføres. Innbyggerundersøkelsen vil i fremtiden bli foretatt hvert annet år.

Undersøkelsen er gjennomført av Synovate på oppdrag fra Difi og Fornyings- administrasjons-, og kirkedepartementet (FAD). Del 2 av Innbyggerundersøkelsen blir gjennomført 1. halvår 2010. Del 2 retter seg mot brukerne av de enkelte tjenestene.