Olje- og energidepartementet

Invitasjon til samråd i Sogn og Fjordane med olje- og energiministeren

Nyhet   •   feb 25, 2010 09:12 CET

Stortingsmelding om petroleumsvirksomheten

Olje- og energiminister Terje Riis-Johansen inviterer til samråd i Florø for å få innspill fra petroleumsnæringen, organisasjoner og sentrale regionale aktører til arbeidet med ny stortingsmelding om petroleumsvirksomheten. Hovedtemaet for samrådet er ringvirkninger fra petroleumsvirksomheten.

Samrådet holdes mandag 1. mars 2010 kl. 19:30 på Quality Hotel Florø.

Møtet er åpent for alle, men salen rommer maksimalt 50 personer.

Send derfor påmelding til petroleumsmelding@oed.dep.no innen utgangen av 26. februar.