Olje- og energidepartementet

Invitasjon til samråd med olje- og energiministeren Stortingsmelding om petroleumsvirksomheten

Nyhet   •   feb 03, 2010 10:25 CET

Olje- og energiminister Terje Riis-Johansen inviterer til samråd i Sandnessjøen og i Harstad for å få innspill fra petroleumsnæringen, organisasjoner og sentrale regionale aktører til arbeidet med ny stortingsmelding om petroleumsvirksomheten.


Samrådet i Sandensjøen holdes mandag 8. februar 2010 kl. 16.00-18.00 på Rica Hotel Sandnessjøen. Samrådet i Harstad holdes tirsdag 9. februar 2010 kl. 12.00-14.00 på Thon Hotell Harstad.

Hovedtemaet for samrådet i Sandnessjøen er ”Ringvirkninger fra petroleumsvirksomheten”, mens for samrådet i Harstad er tema "Petroleumsvirksomhet i Barentshavet – forutsetninger og konsekvenser”.

Møtene er åpne for alle.

Grunnet plasshensyn vil vi gjerne motta påmelding på mail.

For samrådet i Sandnessjøen, registrer din påmelding påpetroleumsmelding@oed.dep.no innen utgangen av 5. februar.

For samrådet i Harstad, registrer din påmelding på www.kupa.no innen utgangen av 8.februar.