Kunnskapsdepartementet

Inviterer PBL til dialog om utbyttebegrensning

Nyhet   •   sep 06, 2010 17:01 CEST

Kristin Halvorsen inviterer Private barnehagers landsforbund (PBL) til fortsatt dialog om hvordan regler om utbyttebegrensning kan gjennomføres.
- Dette skal være en god og grundig prosess, og vi tar sikte på å innføre slike regler fra 1. januar 2012.

Dette var kunnskapsministerens hovedbudskap da hun i dag innledet på PBLs lederkonferanse i Bodø. Hun fastholder at det må komme et nytt regelverk som hindrer store utbytter, og mener dette er viktig for å sikre høy oppslutning om de private barnehagene.

- Det nye tilskuddsystemet for barnehager, som er det viktigste forslaget i regjeringens høringsrunde, gjennomføres fra 1. januar 2011. Det sikrer eksisterende private barnehager en rett til finansiering ved at 27 milliarder kroner overføres til kommunenes rammefinansieringssystem. Dette innebærer samtidig at private barnehager får like gode økonomiske betingelser som kommunenes egne, når opptrappingsplanen for likeverdig behandling er gjennomført.  Alle som ønsker høye bevilgninger til barnehageformål har derfor en felles interesse av å motvirke at noen få eiere tar ut urimelig høye utbytter, eller på annen måte trekker store verdier ut av sektoren, sa Halvorsen.

Derfor inviterer hun nå PBL inn i en dialog om hvordan regler som begrenser utbytte kan utformes.
- Høringsprosessen rundt dette har vært reell, og vi har fått mange innspill. Høringsrunden har også vist at dette er krevende problemstillinger. Jeg har derfor bestemt meg for å bruke noe mer tid på dette konkrete punktet. Regler om utbytte vil derfor ikke tre i kraft før 1. januar 2012, sa Halvorsen.

Kunnskapsministeren gjentok samtidig det hun har sagt flere ganger tidligere:
-  De aller fleste private barnehageeiere driver nøkternt. Det er bare unntaksvis vi ser eiere som henter ut store utbytter, men det er ødeleggende for sektorens omdømme når det skjer. Derfor er det viktig at vi får klarere regler på dette området.