Kommunal- og regionaldepartementet

Inviterer til klimakonferanse

Nyhet   •   feb 04, 2011 09:12 CET

Kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete inviterer til klimakonferanse 22. februar i Oslo.

- Innen 2020 skal de norske utslippene av klimagasser reduseres med mellom 15 og 17 millioner tonn. Halvparten av disse kuttene kan tas i lokalsamfunnene over hele landet. Kommune-Norge har et stort ansvar – og mange virkemidler til å gjennomføre dette: for eksempel arealplaner, innkjøpsreglement og ikke minst enøk-tiltak. Nå skal vi lære av de erfaringene vi har gjort og gjøre en felles innsats framover, sier statsråd Liv Signe Navarsete.

Konferansen 22. februar er et samarbeid mellom KS og Kommunal- og regionaldepartementet. Tittelen på konferansen er ”Fra plan til handling i det lokale klimaarbeidet” og et sentralt tema blir virkemidler for lokale klima- og energitiltak.

På konferansens første del, skal de store linjene presenteres. Statsråd Liv Signe Navarsete, presidenten i ICLEI (KS på verdensbasis) David Cadman, direktør i Klima- og forurensningsdirektoratet Ellen Hambro og Halvdan Skard skal gi oss et overblikk over kommunenes og fylkeskommunenes rolle i klimaarbeidet.

I andre del er det i hovedsak erfaringer fra kommuner og fylkeskommuner som presenteres, blant annet erfaringer fra programmet Grønne energikommuner. Viseordføreren i svenske KS, Sveriges kommuner og landsting, skal fortelle om svenske erfaringer med statlig kjøp av lokale klimakutt. I tillegg er biogass fra landbruk, energisparing samt areal- og transportplanlegging tema her.