Kunnskapsdepartementet

Inviterer til konferanse om ungdomsskolen

Nyhet   •   nov 04, 2010 08:53 CET

Kunnskapsminister Kristin Halvorsen inviterer forskere, rektorer og lærere til konferanse om motivasjon og skoleinnsats på ungdomstrinnet  9. november kl. 10-12.30 på Litteraturhuset, i Amalie Skram-salen.

Tall fra Elevundersøkelsen viser at elever på ungdomstrinnet er mindre motiverte for skolearbeid enn elever på barnetrinnet og i videregående opplæring. Motivasjon er av stor betydning for hvordan eleven klarer seg i læringssituasjoner. Hva kan vi gjøre for å fremme motivasjon og skoleinnsats blant ungdomsskolelever?

Anbefalinger for god praksis

På konferansen vil forskere og erfarne praktikere belyse spørsmål om hva som kjennetegner god praksis for hva som fremmer motivasjon og skoleinnsats blant ungdomsskoleelever. Formålet med konferansen er å komme til enighet om noen anbefalinger for god praksis.

I etterkant av konferansen vil disse anbefalingene for god praksis om motivasjon og skoleprestasjoner på ungdomstrinnet gjøres tilgjengelig på departementets nettsider. Rådene for god praksis skal kunne diskuteres og brukes videre i sektoren.

Professor Sølvi Lillejord fra ILS, UIO er ordstyrer og står for oppsummeringen.

Påmelding til  innen 05 .11. 2010

Program

10.00-10.10         Innledning om formålet med seminaret, statsråd K. Halvorsen

10.10- 10.20        Motivasjon på ungdomstrinnet, professor Einar Skaalvik, NTNU

10.20-10.30         Motivasjon i opplæringen, professor Erling Lars Dale, UIO

10.30-10.40         Foreløpig rapport fra forskningsoppdrag om motivasjon og skoleinnsats i ungdomsskolen, Åse Strandbu, Ingrid Smette og Marianne Dæhlen, NOVA

10.40-10.50         Hvordan jobbe med motivasjon som lærer, Marius Rudberg Grønning, lærer Stav ungdomsskole, Skedsmo kommune

10.50-11.00         Hvordan jobbe med motivasjon som rektor, Astrid Jahr, rektor Sandbekken ungdomsskole, Rælingen kommune

11.00-11.15         Pause med mat

11.15-11.35         Oppsummering av konsensuspunkter ved ordstyrer Sølvi Lillejord, ILS, UIO

11.35-11.55         Innlegg fra partene på 5 min hver, Elevorganisasjonen, Utdanningsforbundet, KS, og FUG

11.55-12.25         Kommentarer fra salen og debatt om konsensuspunktene med panel av innlederne

12.25-12.30         Oppsummering av statsråd Kristin Halvorsen