FMC Technologies

Irakisk oljeindustri kurses av FMC Kongsberg Metering i Tønsberg

Nyhet   •   mai 13, 2014 12:00 CEST

Fordelt på to 3-ukers perioder, den første 5.-23. mai, gjennomfører til sammen 70 personer i ledende posisjoner fra de forskjellige statseide irakiske oljeselskapene, samt fra sentrale myndigheter, et opplæringsprogram basert på laboratorieanalyser samt fiskalmålinger.

«Vi fikk i fjor en forespørsel fra Oljedirektoratet om vi kunne gjennomføre 2 x 3 ukers kurs for Irakisk personell innen oljeindustrien» forteller Frank Svendsen, Global Manager Operation and Maintenance i FMC Kongsberg Metering.

«Bakgrunnen for henvendelsen fra Oljedirektoratet var i utgangspunktet at de så at vi hadde nødvendig ekspertise for å kunne gjennomføre et slikt bredt program.

At oljedirektoratet kom med forespørselen henger sammen med det faktum at regjeringen via Norad har et prosjekt som heter Olje For Utvikling (OFU)» forteller han videre. «Dette er et samarbeidsprosjekt som blant annet har kompetansebygging som mål».

Seminarets hoved tittel er «Seminar for måleteknisk fagpersonell fra Irak». De to 3-ukers seminarene har fokus på forelesninger og kursing knyttet til laboratorieanalyser samt fiskalmåling.

«En slik forespørsel fra Oljedirektoratet er helt klart en anerkjennelse av FMC Kongsberg Meterings
faglige kompetanse og den kunnskap som besittes innad i firmaet fra design, bygging og opplæring, til operasjon og vedlikehold av fiskale målesystemer» sier Svendsen. 

I tillegg til opplæringssenteret på Barkåker har FMC Kongsberg Metering også en operasjons- og vedlikeholds avdeling med hovedsete i Tønsberg. Totalt har Kongsbergbedriften 14 faste arbeidsplasser i avdelingen.

Seminarene blir utført i samarbeid med 2 andre firmaer; Metropartner og Analytic. Det vil være ca. 10 foredragsholdere involvert i løpet av disse 3 ukene, hvor disse er hentet fra flere forskjellige avdelinger innen FMC Kongsberg Metering.

Første runde startet 5. mai (uke 19), og vil fortsette i ukene 20 og 21. Tidspunkt for neste seminar er ennå ikke bekreftet, men vil mest sannsynlig avholdes kommende høst.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

FMC Technologies er en av verdens største leverandør av målesystemer, utstyr og måletekniske tjenester til olje- og gass industrien. I tillegg til hovedkontor på Kongsberg har FMC Kongsberg Metering Operasjons og Vedlikeholds kontorer i Tønsberg og på Herøya i Porsgrunn, hvor det begge steder er mulighet for fjernovervåking av kundenes målesystemer. I tillegg har man et opplæringssenter på Barkåker utenfor Tønsberg hvor det gjennomføres kurs innen automasjon, analyse og måleteknikk.