Landbruks- og matdepartementet

Jevn økning i u-landsimporten

Nyhet   •   okt 21, 2010 16:23 CEST

Til og med august ble det importert landbruksvarer fra utviklingsland for 4,89 milliarder kroner. I samme periode i 2009 var importverdien på 4,46 milliarder kroner. Dermed fortsetter den positive utviklingen i importen av landbruksvarer fra utviklingsland fra de siste årene.

Utviklingsland får lavere toll enn andre land gjennom den såkalte GSP-ordningen (Generalized System of Preferences). I tillegg er import av landbruksvarer fra de aller fattigste landene tollfri gjennom nulltollordningen. Utviklingslandene står nå for 21,8 prosent av den totale importen av landbruksvarer. Også nulltollandene står for en økende andel av importen; 1,9 prosent hittil i år eller 438 millioner kroner.

Brasil størst
Brasil opprettholder sin posisjon som den klart største aktøren blant utviklingslandene og står nå for 38 prosent av importen fra utviklingsland, etterfulgt av Peru med elleve prosent og Kina med seks prosent. Soyabønner er fremdeles den viktigste importvaren fra utviklingsland, både målt i verdi og kvantum. Soyabønner importeres hovedsakelig fra Brasil og brukes i produksjon av soyaolje.

Statens landbruksforvaltning (SLF) skal ta hånd om direktoratsoppgaver for Landbruks- og matdepartementet (LMD). SLF er fagstyresmakten som sikrer ens forvaltning av virkemidler i hele landet og gjennom hele verdikjeden.