Landbruks- og matdepartementet

Jordbruk: 700 millioner dollar til Haitis jordbruksplan

Nyhet   •   feb 03, 2010 17:37 CET

Jordbruk: FAO - FNs mat- og landbruksorganisasjon oppfordrer internasjonale bidragsytere til å støtte Haitis regjeringsplan med 700 millioner dollar. Planen omhandler jordbrukssektoren og har som mål å bygge opp ødelagt infrastruktur og øke den nasjonale matproduksjonen.

Jordbruksplanen er en av hjørnesteinene i arbeidet med å gjenoppbygge Haiti etter jordskjelvet 12. januar. Et eget program, som er utarbeidet av departementet for jordbruk, naturressurser og landsbygdutvikling, gir retningslinjer til internasjonale bidragsytere som støtter jordbrukssektoren. Programmet strekker seg over de kommende 18 månedene. FAO og det amerikanske instituttet Inter-American Institute for Agriculture Cooperation har undertegnet en avtale med det ansvarlige departementet om å støtte regjeringens plan. I samarbeid med FN og frivillige organisasjoner leder FAO en samordningsgruppe for joprdbruket på Haiti.

I jordbruksplanen anslår Haitis regjering at det umiddelbart er behov for 32 millioner dollar for å kjøpe såkorn, redskap og gjødsel, slik at bøndene kan komme i gang med jordbruket i mars. Vårens avlinger står vanligvis for 60 prosent av Haitis nasjonale jordbruksproduksjon.

Jordbruk: FAO - FNs mat og jordbruksorganisasjon oppfordrer internasjonale bidragsytere til å støtte Haitis regjeringsplan med 700 millioner dollar.