Landbruks- og matdepartementet

Jordbruk: Færre tidligpensjonister i jordbruket

Nyhet   •   des 03, 2009 13:55 CET

Jordbruk: Det har vært en jevn nedgang i antallet tidligpensjonister i jordbruket. I 2009 er det 4 prosent nedgang i forhold til året før.

Jordbruk - mer om utbetaling av tidligpensjon i landbruket hos Statens landbruksforvaltning
Utbetalingene av tidligpensjon for 2009 er fullført, i følge Statens landbruks-forvaltning. Det er utbetalt 105,9 millioner kroner til 1176 tidligpensjonister i år. Det har vært en jevn nedgang i antallet, og i 2009 er det 4 prosent nedgang i forhold til året før. I 2005 var det 1484 tidlig-pensjonister, som er det høyeste antallet siden ordningen ble etablert i 1999.

Det har vært en jevn nedgang i antallet, og i 2009 er det 4 prosent nedgang i forhold til året før. I 2005 var det 1484 tidligpensjonister, som er det høyeste antallet siden ordningen ble etablert i 1999.


Jordbruk: Det har vært en jevn nedgang i antallet tidligpensjonister i jordbruket.
Foto: Erling Fløistad, Bioforsk
Fra og med 2008 er det anledning til å ha ubegrenset inntekt i tillegg til tidligpensjonen. Dette skulle gjøre ordningen mer attraktiv, men foreløpig ser det ikke ut til å ha hatt så stor effekt., skriver Statens landbruksforvaltning.

Jordbruk - fylkesvis oversikt over tidligpensjonister og utbetalinger for 2002-2009
Statens landbruksforvaltning (SLF) skal ivareta direktoratsoppgaver for Landbruks- og matdepartementet (LMD). SLF er fagmyndigheten som sikrer en enhetlig forvaltning av virkemidler i hele landet og gjennom hele verdikjeden.

Jordbruk: Det har vært en jevn nedgang i antallet tidligpensjonister i jordbruket.