Landbruks- og matdepartementet

Jordbruk: Fallende internasjonale kornpriser

Nyhet   •   jan 26, 2010 22:12 CET

Jordbruk: Prisen på korn har falt på det internasjonale markedet den siste måneden, men markedet preges fortsatt av en rolig avsetning for de fleste kornråvarene.

Det gir små eller ingen endringer i norske tollsatser og prisutjevningsbeløp.

Internasjonal prisutvikling
Prisen på hvete var uforandret på det internasjonale markedet de siste ukene i desember. Imidlertid falt hveteprisene da USDA (USAs landbruksdepartement) publiserte sin nye avlingsrapport 12. januar.

Rapporten viser til større avlinger og lagerbeholdninger av soyabønner, mais og hvete enn hva som tidligere ble antatt. Dette førte også til store prisfall for soyabønner og mais på de amerikanske børsene.

 


Jordbruk: Prisen på korn har falt på det internasjonale markedet den siste måneden, men markedet preges fortsatt av en rolig avsetning for de fleste kornråvarene. Foto: Kai-Wilhelm Nessler, Samfoto

Fallende priser i EU
I etterkant av dette prisfallet har prisen på hvete fortsatt å gå ned. En sterkere dollar og fallet i andre råvarepriser er med på å forsterke trenden. Nedgangen på de amerikanske børsene har også resultert i fallende priser i EU. Markedet er ellers preget av lite handel.

Statens landbruksforvaltning (SLF) skal ta hånd om direktoratsoppgaver for Landbruks- og matdepartementet (LMD).

Jordbruk: Prisen på korn har falt på det internasjonale markedet den siste måneden.