Landbruks- og matdepartementet

Jordbruk: Fallende internasjonale kornpriser

Nyhet   •   feb 25, 2010 09:15 CET

Jordbruk: Prisen på korn har falt på de internasjonale markedene den siste måneden. Store kornavlinger og lagerbeholdninger globalt fortsatte å tynge markedet i begynnelsen av januar.

De internasjonale eksportprisene på hvete fortsatte ned i januar, med størst prisfall i Nord-Amerika. Store kornavlinger og lagerbeholdninger globalt fortsatte å tynge markedet i begynnelsen av måneden. De siste par ukene har imidlertid markedet fokusert mer på tekniske faktorer, noe som har ført til at prisvariasjoner i stor grad har vært knyttet til valutakursendringer.

For en del av protein- og fettråvarer til kraftfôr har det vært relativt stabile priser den forrige måneden, med små eller ingen endringer i tollsatsene som resultat. Prisen på rapsmelet har imidlertid falt tilbake etter prisoppgangen tidligere i år. I likhet med rapsmelet har også prisen på soya falt.

Nye tollsatser
På bakgrunn av dette har Statens landbruksforvaltning (SLF) fastsatt nye tollsatser innenfor kvotene for matkorn og karbohydratråvarer til kraftfôr og oljefrø, samt for mel, proteinråvarer og fett til kraftfôr.

Statens landbruksforvaltning skal ta hånd om direktoratsoppgaver for Landbruks- og matdepartementet.

Jordbruk: Prisen på korn har falt på de internasjonale markedene den siste måneden.