Landbruks- og matdepartementet

Jordbruk: Hundrevis av årlige feltforsøk

Nyhet   •   feb 26, 2010 09:24 CET

Jordbruk: Utprøving av nye sorter og dyrkingsteknikker er nødvendig for å opprettholde og aller helst øke norsk matproduksjon. Bioforsk oppsummerer sin forsøksvirksomhet i Jord- og Plantekulturboka 2010.

Årlig utføres det mange hundre feltforsøk hos medlemmer i Norsk Landbruksrådgiving og på Bioforsks egne forsøksarealer. Det legges ned et omfattende arbeid for å få så riktige resultater som mulig, og etter bearbeiding hos Bioforsk blir resultatene brukt i veiledningsarbeidet overfor næringa.

Omfattende presentasjon av resultater
årets utgave av Jord- og Plantekultur presenteres mange av resultatene fra dette forsøksarbeidet. Verdiprøvingen i korn og poteter er viet stor plass, og det presenteres resultater både ved konvensjonell og økologisk dyrking. Boka inneholder også resultater fra sortsprøvingen i erter og oljevekster. Innen korn er det i tillegg stoff om gjødsling, med spesiell vekt på de nye fosfornormene og stoff om plantevern, med fokus på optimal bruk av soppbekjempingsmidler.

Bioforsk er et forskningsinstitutt med spisskompetanse innen landbruk, matproduksjon, plantehelse, miljø og ressursforvaltning. Instituttet er organisert under Landbruks- og matdepartementet (LMD) som eit forvaltningsinstitutt med særskilde fullmakter.

Jordbruk: Utprøving av nye sorter og dyrkingsteknikker er nødvendig for å opprettholde og aller helst øke norsk matproduksjon.