Landbruks- og matdepartementet

Jordbruk: Mer muggsopp i norsk korn

Nyhet   •   des 08, 2009 13:46 CET

Jordbruk: Både mengden muggsopp og mengden soppgifter er økende i norsk korn. Havre har vist seg å være den kornarten som er mest smittet med Fusarium og som også har høyest mykotoksininnhold.

Innholdet av soppgifter har de siste årene gjort det vanskelig for bransjen å finne korn av tilstrekkelig kvalitet til bruk i fôrproduksjonen.

Muggsopp som forekommer i korn kan grovt deles inn i to hovedgrupper; felt- og lagringsmuggsopp. Når kornet tas inn om høsten er det hovedsakelig feltmuggsopp som dominerer, og de vanligste tilhører slekten Fusarium. I norsk korn finnes en rekke ulike arter av Fusarium som kan danne store mengder av forskjellige mykotoksiner (soppgifter) som kan være helseskadelige for dyr og mennesker. Korn angrepet av muggsopp i åkeren får ofte noe endret farge, men det er vanligvis svært vanskelig å skille ut Fusariuminfisert korn ved kornmottakene.


Jordbruk: Havre har vist seg å være den kornarten som er mest smittet med Fusarium og som også har høyest mykotoksininnhold.
Foto: Tore Wuttudal, Samfoto

Kornkontroll
Veterinærinstituttet har utført kvalitetskontroll av norsk korn i mange år på oppdrag fra Mattilsynet. Kvalitetskontrollen består i å analysere forekomsten av muggsopp og aktuelle mykotoksiner i kornet. Prøvene tas ut på kornmottakene og antallet har i de siste årene vært mellom 20-40 prøver per år av henholdsvis havre og bygg.

Jordbruk: Både mengden muggsopp og mengden soppgifter er økende i norsk korn.

Forsidebilde: Tore Wuttudal, Samfoto