Landbruks- og matdepartementet

Jordbruk: Nye statistikksider for norsk jordbruk

Nyhet   •   feb 22, 2010 22:31 CET

Jordbruk: Statens landbruksforvaltning presenterer nye nettsider som ved hjelp av tall og statistikk skal synliggjøre viktige sider ved norsk jordbruk og utviklingstrekk over tid.

På disse sidene finner du statistikk innen kvoteordningen for melk, antall dyr og jordbruksforetak, arealbruk og produserte mengder.

Formålet med sidene er å vise en enkel fremstilling av visse utviklingstrekk for jordbruket. Du vil finne tall på både nasjonalt - og fylkesnivå. Statistikken presenteres ved hjelp av diagrammer og tabeller med tilhørende forklaringer og kommentarer.

Statens landbruksforvaltning (SLF) skal ta hånd om direktoratsoppgaver for Landbruks- og matdepartementet (LMD).

Jordbruk: Statens landbruksforvaltning presenterer nye nettsider som ved hjelp av tall og statistikk skal synliggjøre viktige sider ved norsk jordbruk og utviklingstrekk over tid.

Forsidefoto: Kai Wilhelm Nessler, Samfoto.