Landbruks- og matdepartementet

Jordbruk og reindrift i Alta

Nyhet   •   sep 07, 2010 17:23 CEST

I forbindelse med konfliktene mellom jordbruks- og reindriftsnæringen i Alta ble det høsten 2009 opprettet et meklingsråd med fylkesmannen i Finnmark som leder. Meklingsrådet har nå avsluttet sitt arbeid, og i sluttrapporten presenteres flere tiltak som skal iverksettes for å bedre forholdet mellom jordbruket og reindriften i Alta.

Meklingsrådet hadde følgende oppgaver:

  • Kartlegge problemstillinger og utfordringer som må legges til grunn i det videre arbeid.
  • Drøfte og anbefale tiltak som partene kan iverksette for å løse problemene.

Meklingsrådet har nå avsluttet sitt arbeid, og i sluttrapporten presenteres flere tiltak som skal iverksettes for å bedre forholdet mellom jordbruket og reindriften i Alta. Det skal blant annet etableres et kontaktforum som skal bidra til bedre kommunikasjon og samhandling mellom næringene.

I sluttrapporten er det enighet om at konflikter først og fremst må søkes løst på lavest mulig nivå mellom de partene som er involvert. I for eksempel beitekonflikter mellom enkeltbønder og reineiere kan løsningen være at de sammen sørger for at det settes opp konfliktforebyggende gjerder.

- Jeg er glad for at dialogen mellom de to næringene er blitt bedre gjennom arbeidet i meklingsrådet og at stemningen er bedre og at det er mindre konflikt. For å opprettholde dette og videreutvikle samarbeidet er det viktig at de tiltakene som skisseres i sluttrapporten følges opp lokalt og av partene, sier landbruks- og matminister Lars Peder Brekk.


Foto: Asgeir Helgestad, Samfoto