Landbruks- og matdepartementet

Jordbruk: Overskudd av storfekjøtt

Nyhet   •   des 22, 2009 17:37 CET

Jordbruk: 2009 medførte store endringer i det norske storfekjøttmarkedet. Det er innført ny markedsordning for storfe, og et mangeårig underskudd er snudd til overskudd. Med fylte lagre vil det neste år ikke være behov for import utover den avtalte kvoteimporten.

Den siste tiden har etterspørselen etter storfekjøtt sviktet. Etter flere år med stor etterspørsel, underskudd på storfekjøtt i Norge, økte målpriser og behov for administrativ import, har det nå blitt overskudd av storfekjøtt i Norge. Reguleringslageret er i ferd med å fylles opp, og markedsregulator setter ned prisene for neste halvår. Den planlagte gjennomsnittlige engrosprisen for 1. halvår 2010 er kr 47,88 per kg, en krone lavere enn i dette halvåret. Nortura forventer et underskudd på 400 tonn storfekjøtt i 2010. Med et reguleringslager på nærmere 2500 tonn, vil det neppe bli behov for å sette ned tollsatsen for å legge til rette for mer import enn det som kommer gjennom de ulike importkvotene og tollfri import.

Ny markedsordning for storfekjøtt
1. juli fikk vi den nye markedsordning for storfe, som ikke lenger forholder seg til målprissystemet. Jordbruksavtalepartenes innflytelse på markedet er begrenset til å fastsette en prosentsats som angir et øvre pristak i engrosmarkedet, basert på tidligere markedspris. Det overlates til Nortura, som er markedsregulator, å angi den prisen som vil representere et balansert marked for det neste halvåret.

Jordbruk: Det er innført ny markedsordning for storfe, og et mangeårig underskudd er snudd til overskudd.