Landbruks- og matdepartementet

Jordbruk: Seks millioner til klimatiltak

Nyhet   •   feb 25, 2010 09:16 CET

Jordbruk: Det er fortsatt stort behov for ny og bedre kunnskap om klimagassutslippene fra jordbruket og effekten av aktuelle tiltak i sektoren. 15. april er siste frist for å søke midler fra Nasjonalt utviklingsprogram for klimatiltak i jordbruket.

Behovet for ny og bedre kunnskap bekreftes i sektorrapporten for jordbruk fra Klimakur 2020 som nylig ble lagt frem. Klimaprogrammet har som formål å øke kompetansen om faktiske klimagassutslipp og tilrettelegge for gjennomføring og synliggjøring av effektive tiltak. I 2010 er det, i likhet med 2009, satt av 6 millioner kroner til programmet. Aktuelle prosjekteiere som ønsker støtte til gjennomføring av prosjekter må sende inn søknad til Statens landbruksforvaltning (SLF) innen søknadsfristens utløp. Det vil også bli gjennomført en søknadsrunde høsten 2010.

Statens landbruksforvaltning (SLF) skal ta hånd om direktoratsoppgaver for Landbruks- og matdepartementet.

Jordbruk: 15. april er siste frist for å søke midler fra Nasjonalt utviklingsprogram for klimatiltak i jordbruket.