Landbruks- og matdepartementet

Jordbruk: Stort behov for flere beitedyr

Nyhet   •   feb 26, 2010 09:25 CET

Jordbruk: Det er stort behov for beitedyr flere steder i Oslo og Akershus. Fylkesmannen inviterer nå flere bønder til å være med i beitefellesskapet Beitepatruljen BA.

Beitepatruljen BA ble etablert i 2005 av husdyrbønder og Selskapet for Norges Vel, med støtte fra Fylkesmannens landbruksavdeling. Selskapet bistår kommuner og større grunneiere som har et forvaltningsansvar for landskap og biologisk mangfold. Geiter, sauer, hester og storfe leies ut til områder som ellers står i fare for å gro igjen.

Jordbruk: Det er stort behov for beitedyr flere steder i Oslo og Akershus.