Norsk Landbrukssamvirke

Jordbruket kan vokse med 100 milliarder - men det trengs risikokapital!

Nyhet   •   okt 25, 2016 11:44 CEST

I 2050 kan omsetningen fra jordbruket passere 230 milliarder. Og det ligger store muligheter i verdiskapingen i jordbruket. Det viser anslag i en ny rapport laget av NIBIO på oppdrag fra Norsk Landbrukssamvirke. 

Ut over økt matproduksjon kan verdiskapingen i sektoren også økes betraktelig hvis mulighetene som ligger der tas i bruk. Bedre utnytting av restråvarer og biomasse kan gi milliardvekst.

- Rapporten viser et realistisk vekstpotensial. Det er enorme muligheter innenfor jordbruket.
For å gjøre mulighetene realistiske, så må politikere og næring strekke seg for å nå målene. Politikerne må se at fremtidens verdiskaping må komme fra fornybare ressurser. Det krever en omlegging som er verdt å ta, sier administrerende direktør Ola Hedstein i Norsk Landbrukssamvirke.

For å gjøre det må det tas i bruk ny teknologi.

- Og ny teknologi krever investeringer. Derfor må også risikoen ved investeringer ned. Det må satses på forskning, teknologi og kompetanse der fortrinnene til norsk landbruk må brukes og utnyttes. Vi har en unik dyre-og plantehelse med lite bruk av både medisiner. Dette innebærer muligheter med et stort verdiskapingspotensial, og derfor er jordbruket er en fornybar næring som det må satses på, avslutter Hedstein.