Utenriksdepartementet

Jordskjelv i Haiti: Hva kan vi gjøre for å hjelpe?

Nyhet   •   jan 19, 2010 08:58 CET

Norge gir 100 millioner kroner for å hjelpe ofrene etter jordskjelvet i Haiti. Pengene går til FN og hjelpeorganisasjonene. Her finner du mer informasjon om hva Norge gjør og hva du kan gjøre for å hjelpe.

Hva gjør Norge?
Norge gir 100 millioner kroner i umiddelbar nødhjelp for å hjelpe ofrene etter jordskjelvkatastrofen i Haiti. Pengene går blant annet til FN, Røde Kors, Kirkens Nødhjelp, Leger uten grenser og Flyktninghjelpen. Vi bidrar også med en støtteleir for FN gjennom Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).

Det er viktig å bidra til FNs rolle som koordinator i Haiti og den jobben FN gjør for å redde liv og hjelpe de overlevende. Norge legger spesielt vekt på å støtte kvinner og barn. Les mer omhva pengene går til her.

Hvordan sikrer Norge at pengene kommer fram?
I denne første fasen er det viktig å være raskt ute for å redde flest mulig liv. Vi gir penger gjennom profesjonelle aktører og velprøvde systemer. Vi jobber gjennom FN-systemet for å bidra til en mest mulig effektiv innsats på et overordnet nivå. Støtten går også gjennom organisasjoner som kjenner Haiti godt. I ettertid rapporterer både FN og de frivillige organisasjonene etter faste rutiner. UD har kontinuerlig kontakt med organisasjonene for å høre hvordan hjelpearbeidet går. Det kan også bli aktuelt med en egen gjennomgang slik vi for eksempel gjorde etter tsunamien.

Hvordan kan jeg gi penger?
Alle de store, seriøse norske hjelpeorganisasjonene har egne kontoer og telefonnummer som gjør det enkelt for deg å hjelpe. Mer info finner du på organisasjonenes egne hjemmesider. Du kan også bidra direkte til FN, rett inn til nødhjelpsfondet. FN er jo selv rammet hardt av jordskjelvet, og de trenger all den støtten de kan få. Besøk nettsidene til FNs nødhjelpsfond.

Hvordan kan jeg hjelpe?
Det viktigste og letteste du kan gjøre nå er å støtte hjelpearbeidet med penger. Hvis du ønsker å reise ut i humanitære kriser, bør du ta kontakt med de store, seriøse hjelpeorganisasjonene og sette deg opp på deres beredskapslister. Du vil da få nødvendig tilleggsopplæring i forbindelse med humanitære kriser og vil kunne bli bedt om å reise ut i situasjoner som jordskjelvet i Haiti.

Er nordmenn savnet etter skjelvet?
Nordmannen i 60-årene som var meldt savnet i Haiti, har vært i kontakt med sin sønn i Norge og gitt beskjed om at han er i god behold. Manglende telefondekning er årsaken til at man ikke har hørt noe fra ham tidligere. UD har vært i direkte eller indirekte kontakt med de øvrige nordmenn som det i løpet av de siste dagene er mottatt informasjon om er, var eller kunne ha vært i området under jordskjelvet. Det dreier seg om i underkant av ti personer. Alle disse skal være i god behold.

Hvorfor sender ikke Norge sykepleiere og leger?
Det er de store hjelpeorganisasjonene som gjør jobben på bakken. Norske myndigheter sender ikke folk ut, men vi bidrar til at blant andre Røde Kors kan sende helsepersonell med feltsykehuset sitt.

Det er viktig for oss at hjelpearbeidet ikke bidrar til kaoset i Haiti. Hjelpen må være organisert og samkjørt. FN samkjører redningsarbeidet på bakken sånn at vi redder flest mulig liv. Vi fokuserer på redningsarbeidet der folk trenger reint vann, telt og helsehjelp, spesielt kvinner og barn. Vi har derfor gitt 100 millioner kroner i nødhjelp gjennom Røde Kors, Kirkens Nødhjelp, Flyktninghjelpen og selvfølgelig FN.

Hvorfor sender ikke Norge redningshunder?
FN samkjører hjelpeinnsatsen på bakken. Det er viktig at det blir mest mulig effektiv og ikke bidrar til kaoset. Vi fokuserer på redningsarbeidet der folk trenger reint vann, telt og helsehjelp, spesielt kvinner og barn.

Beslutningen om ikke å sende hunder, men annen norsk hjelp ble tatt i tidlige morgentimer onsdag. Det var en vanskelig avveining. Erfaringene fra store katastrofer som tsunamien og jordskjelvet i Iran er at hundene kommer for seint fram. Samtidig visste vi at USA og flere andre land allerede hadde sendt hunder til området. Vi skal i ettertid gå grundig gjennom alt vi gjør for Haiti og da vurdere om dette var en riktig avgjørelse.

Søndag 17. januar var det ifølge FN 43 redningsteam plass i Haiti (1739 hjelpemannskaper og 161 hunder).

Hvor mye bistand gir Norge vanligvis til Haiti?
Norge har de siste ti årene støttet ulike prosjekter på Haiti. Til sammen har vi gitt rundt 30 millioner kroner hvert år til Haiti. Prosjektene kan deles inn i tre typer:

  • prosjekter som styrker dialogen mellom politiske aktører på Haiti og mellom aktører i det sivile samfunn i den Dominikanske republikk og på Haiti,
  • prosjekter rettet mot stabilisering og konfliktforebygging
  • prosjekter som retter seg mot å styrke kvinners stilling på Haiti.
  • Den norske støtten gis til frivillige organisasjoner og til FN. Norske organisasjoner som får støtte er Kirkens Nødhjelp, forskningsstiftelsen Fafo og Internasjonalt institutt for fredsforskning (Prio). Internasjonale organisasjoner på Haiti som får støtte er blant annet Lutheran World Federation, National Democratic Insitute, Viva Rio og en liten organisasjon i slumområdet Citè Soleil (Mofecs). Gjennom disse støtter Norge prosjekter knyttet til kvinner og jenter som har vært utsatt for vold, støtte til kampen mot vold og for forsoning, støtte til tilbakevending av haitiske flyktninger og styrking av politiske partier og politisk dialog.

    FN-organisasjoner som får støtte: FNs utviklingsprogram (UNDP), FNs kvinnefond (Unifem), FNs kontor for koordinering av humanitær bistand (Ocha) og den fredsbevarende operasjonen på Haiti (Minustah).