Utenriksdepartementet

Jordskjelv på Haiti: Hva gjør Norge?

Nyhet   •   jan 13, 2010 17:27 CET

Norge har bidratt med midler til FNs nødhjelpsfond - penger som nå går til Haiti. Utviklingsminister Erik Solheim skal ha et møte med blant andre Kirkens Nødhjelp og Røde Kors på  ettermiddagen 13. januar om situasjonen.

  • Det er viktig at de organisasjoner som skal bidra i en tidlig fase under naturkatastrofer har midler til å sette i gang arbeidet umiddelbart når en naturkatastrofe inntreffer. Norge har derfor bidratt med midler til FNs nødhjelpsfond (325 mill kr i 2010), og er dermed en av de største bidragsytere hit. Norge er også bidragsyter (ca 20 mill kr pr år) til Den internasjonale Røde Kors-føderasjonens nødhjelpsfond. Fra norsk side er det derfor allerede bidratt med penger inn i den situasjonen vi har på Haiti nå. Behovet for eventuell ytterligere støtte vurderes etter hvert som man får bedre oversikt over situasjonen.
  • Utviklingsminister Erik Solheim har et møte med flere norske hjelpeorganisasjoner, blant andre Kirkens Nødhjelp og Røde Kors, om situasjonen på Haiti i ettermiddag, 13. januar.
  • Situasjonen på Haiti er uoversiktlig og kommunikasjon inn til Haiti er vanskelig. Erfaringsmessig er det ikke mange nordmenn i området,  og UD arbeider med å skaffe oversikt.