Forsvarsdepartementet Norge

Kampflykontrakter for norsk industri

Nyhet   •   feb 09, 2011 09:13 CET

I sitt møte med amerikanske myndigheter denne uka har statssekretær Roger Ingebrigtsen understreket betydningen av at norsk industri får kontrakter i F 35-programmet.

- Når Norge kjøper seg inn i F 35-programmet vil regjeringen at norske bedrifter skal inn i produksjonen. Flere norske bedrifter har kvalifisert seg som godkjente leverandører til programmet, men det gjenstår for flere av dem å få kontrakter eller å få flere kontrakter enn det de hittil har fått. I de møtene vi har hatt i Washington de siste dagene har vi forsøkt å få amerikanerne til å forplikte seg og til å gi løfter til industrien vår, sier Ingebrigtsen.

Det er bedriftene Kongsberg Defence & Aerospace, Natech, Kitron, Janus og Nammo som er de norske bedriftene som har kvalifisert seg til å levere produkter inn til F 35.

- Kongsberg har en kontrakt med Lockheed Martin om produksjon av en halerorsdel, men vi er svært ivirge etter å få signert en kontrakt om utvikling og produksjon av Joint Strike Missile. Kostnadene ved dette produktet er så store at Norge ikke kan påta seg det alene, sier Ingebrigtsen. Vi er nødt til å få til et internasjonalt samarbeid rundt dette. Jeg har fortalt hvor viktig akkurat dette produktet er for vårt engasjement i flyet, men på det nåværende tidspunktet vil amerikanerne ikke gi oss løfter når det gjelder JSM.

Natech produserer deler i aluminium, stål og titan og har tidligere levert deler til Lockheed Martin Maritime Systems & Sensors. I oktober 2009 fikk de den første kontrakten med Lockheed Martin Aeronautics for leveranser til F 35.

Kitron produserer og tester en såkalt «backplane» - en enhet som samler og distribuerer informasjon fra alle flyets systemer. Kitron signerte sin første kontrakt med Lockheed Martin allerede i 2005.

Janus produserer flammehemmende klær og har levert til forsvaret i flere land, blant andre Sverige, Frankrike, Finland og Kroatia i tillegg til Norge. Pilotbekledning er en del av F 35-programmet.

Nammo produserer ammunisjon og utvikler en ny 25 mm panserbrytende ammunisjon til bruk for F 35. Det er norske myndigheter som finansierer utvikling og testing av denne ammunisjonen, men man ønsker et flernasjonalt samarbeid også her.

- Utviklingen og integrasjon av JSM er den klart største faktoren i norsk industris deltakelse i  F 35-programmet og det betyr svært mye for oss å få dette til, sier Ingebrigtsen. Derfor vil vi fortsette å presse på for å få til forpliktende svar fra amerikanske myndigheter i forhold til JSM. Vi uttrykte spesielt vår forventning til at også de resterende fem bedrifter får kontrakter med programmet i tillegg til at vi selvsagt ser at også andre norske bedrifter kommer med.