Forum for offentlige anskaffelser

Kapret oppdrag trass en million i negativ egenkapital

Nyhet   •   des 14, 2013 12:58 CET

Kravet var «god soliditet», men en leverandør med drøyt millionen i negativ egenkapital fikk likevel tilslaget. Han hadde nemlig i tillegg lagt fram en periodisk regnskapsrapport som viste en markant forbedring av selskapets økonomi i forhold til året før. KOFA fant ingen grunn til å underkjenne denne vurderingen fra Statsbyggs side, spesielt i lys av at oppdraget var av forholdsvis kort varighet – en forventet byggetid på fire og en halv måned.
I KOFA-sak 2012/41 var det en klage på en kontraktstildeling som Statsbygg hadde gjort for om lag to år siden, og som gjaldt totalentreprise for utvidelse av lokaler. Klagen gjaldt blant annet påstand om at den valgte leverandør skulle ha vært avvist på grunnlag av manglende oppfyllelse av kvalifikasjonskravet "god soliditet og finansiell gjennomføringsevne". 
Det vises i klagen til at den valgte leverandøren hadde 1 013 000 kroner i negativ egenkapital ved regnskapet for 2010, og at den innhentede kredittvurderingen fra D&B viste at leverandøren hadde "dårlig økonomi". I tillegg mente klageren at Statsbygg ikke hadde anledning til å vektlegge den periodiske regnskapsrapporten som ble fremlagt av leverandøren. Ifølge forskriften skal en oppdragsgiver avvise leverandører som ikke oppfyller krav som er satt til leverandørens deltakelse i konkurransen. 
Hva er «god» soliditet?
Hva som ligger i kravet "god" soliditet må vurderes på bakgrunn av den konkrete anskaffelsen, konstaterer klagenemnda. Kvalifikasjonskravet gir anvisning på en skjønnsmessig terskel som i begrenset grad kan overprøves av klagenemda. Klagenemnda kan imidlertid prøve om vurderingen er basert på riktig faktisk grunnlag, om den er usaklig eller uforsvarlig, eller om den er i strid med de grunnleggende kravene i loven. Det er antatt at en oppdragsgivers interesser er best tjent med en grundig og kritisk vurdering av tilbydernes økonomiske evne. Det foreligger derfor en høy terskel for å overprøve dette kvalifikasjonskravet. 
Den valgte leverandør hadde fremlagt en periodisk regnskapsrapport som viste leverandørens økonomiske utvikling fra 1. januar 2011 til 31. august 2011. Denne rapporten viste en markant forbedring av selskapets økonomi i forhold til foregående år. Klagenemnda kan ikke se at dokumentasjonskravet til "fullstendig årsregnskap for de siste tre år inkludert revisjonsberetning" avskjærer oppdragsgiveren fra å vektlegge annen dokumentasjon. Dersom konkurransegrunnlaget skulle forstås slik burde det kommet tydeligere til uttrykk, heter det. 

Les mer.... http://foa.no/blog/files/65e71ba0c41c9e02d0ff9d0886c56aed-477.html#.UqxHbJFNNbw