Landbruks- og matdepartementet

Kari Bryhni konstitueres som adm. dir. i Mattilsynet

Nyhet   •   sep 22, 2010 08:52 CEST

Direktør for regelverksavdelingen i Mattilsynet, Kari Bryhni konstitueres som administrerende direktør i Mattilsynet når Joakim Lystad fratrer sin stilling i månedsskiftet september-oktober.

Kari Bryhni (50) er utdannet jurist og har  vært i Mattilsynets toppledergruppe siden Mattilsynet overtok forvaltningsoppgaver fra flere statlige etater og de kommunale og interkommunale næringsmiddeltilsynene i 2004. Hun kom da fra Statens næringsmiddeltilsyn.

- Kari Bryhni er en erfaren og dyktig leder som vil sikre at Mattilsynet ivaretar sine viktige samfunnsoppgaver på en god måte under rekrutterings- og tilsettingsprosessen for en ny administrerende direktør, sier departementsråd Olav Ulleren.

- Vi starter nå umiddelbart prosessen med å rekruttere en fast administrerende direktør i Mattilsynet, og vil gjennomføre en grundig prosess for å finne den rette personen. Erfaringsmessig kan dette ta noe tid, men jeg føler meg trygg på at Mattilsynet er godt ivaretatt til ny administrerende direktør er på plass, sier Ulleren.


Kari Bryhni. Foto: Mattilsynet