Høgskolen i Harstad

Kari Martinsen blir professor emerita

Nyhet   •   des 14, 2012 12:20 CET

Omsorgsfilosof og professor Kari Martinsen var den første tilsatte professor ved Høgskolen i Harstad, og hun blir den første professor emerita.

I siste høgskolestyremøte ble dette enstemmig besluttet. Professor emerita –
eller emeritus om menn – er en betegnelse som benyttes om en professor
som har avsluttet ordinært ansettelsesforhold ved en institusjon, men som
fortsetter å ha en faglig tilknytning.

Kari Martinsen ble tilsatt som professor ved HiH, Institutt for Helse- og
sosialfag, seksjon for sykepleie i 2007. I tillegg til forelesninger, har
Martinsen bidratt med en høy forskningsproduksjon i form av artikler og
bøker.

Hun har spesielt lagt til rette for og bidratt aktivt til styrket
fagutvikling ved seksjon for sykepleie med lese- og bokgruppe. Seksjonen er nå i
gang med sin andre bokutgivelse.

Kari Martinsen fyller 70 år i januar og går dermed av for alderspensjon. Hun
vil imidlertid fortsatt være aktiv i fagmiljøet ved å følge opp
forskningsarbeidet ved seksjonen og sluttføre det påbegynte bokprosjektet.

Martinsen er en anerkjent forsker internasjonalt innen sitt fagområde
sykepleie og filosofi. I fjor ble hun utnevnt av Hans Majestet Kongen til Ridder av St. Olavs Orden.

- Hennes professortilknytning til HiH bidrar positivt både til studentene
og til det vitenskapelige personalet. Med bakgrunn i forannevnte forhold er det
fortsatt ønskelig å ha en formell tilknytning til professor Martinsen, og
instituttet ønsker med det å gi henne tittelen professor emerita
, heter det
bl.a. i saksdokumentet som ble forelagt høgskolestyret.