Arbeidsdepartementet

Kartlegger overvåking i arbeidslivet

Nyhet   •   feb 10, 2011 09:44 CET

– Vi ønsker at personvernet til arbeidstakerne skal bli godt nok ivaretatt, sier statssekretær Jan-Erik Støstad. Nå vil regjeringen kartlegge omfanget av kontroll og overvåking i arbeidslivet.

Ny teknologi og et stadig svakere skille mellom jobb og fritid gir muligheter for å kontrollere de ansatte på en mer omfattende måte enn tidligere. Omfanget av overvåking i arbeidslivet ser også ut til å ha økt de siste årene.

– Denne utviklingen går fort. For at vi skal ta de riktige beslutningene trenger vi oppdatert kunnskap. Derfor ønsker vi nå å kartlegge omfanget av overvåking i arbeidslivet, sier Støstad.

Overvåking kan være kontroll av e-post, nettrafikk, mobiltrafikk, GPS utstyr i firmabiler etc.

– Regjeringen ønsker å få en oversikt over om problemer på dette området skyldes regelverket, eller om det er utslag av en ukultur i deler av arbeidslivet, sier Jan-Erik Støstad.

Aktuelle offentlige tilsyn (Arbeidstilsynet med flere) og partene i arbeidslivet vil bli bedt om komme med innspill i forhold til det praktiske omfanget av kontrolltiltak i arbeidslivet i dag, hvilke utviklingstrekk de ser for seg og tiltak de ser behov for. Kartleggingen skal være klar før sommeren.

Les statssekretær Jan-Erik Støstads innlegg her.