Miljøverndepartementet

Kjemikaliedagene 2011

Nyhet   •   nov 07, 2011 09:46 CET

Norsk industri inviterer til Kjemikaliedagene 2011 8.-9. november på Hotel Bristol i Oslo. Statssekretær Heidi Sørensen deltar tirsdag.

Se hele programmet.

Her er noen temaene du kan få høre om på Kjemikaliedagene 2011:
• GHS - Globalt kjemikalieregelverk
• GPS - Global produktsikkerhet
• REACH og stoffer som gir stor grunn til bekymring (SVHC)
• Kandidatlisten (prosesser og konsekvenser), godkjenning og begrensning i REACH
• Hvordan ønsker Arbeidstilsynet at bedriftene skal jobbe med substitusjon?
• Miljømyndighetenes prioritering ved substitusjon
• Biocidprodukter og produkter med biocider
• Beste praksis for miljøarbeid i verft – utslipp til sjø og avfall
• Eksponeringsscenarie
• Om Kjemiåret 2011

Produkter som inneholder miljøgifter. Bildet viser et utvalg av produkter som står på prioritert liste. Miljøgiftene fra denne listen har blitt redusert med minst 50% siden 1995. (Foto: Klima- og forurensningsdirektoratet)