Landbruks- og matdepartementet

Klare for å starte reingjerdeforhandlinger

Nyhet   •   nov 25, 2010 16:51 CET

Norge og Finland er klare til å starte forhandlinger om en ny avtale om reingjerder mellom Finnmark og Nord-Finland. Det er klart etter møtet mellom landbruksministrene fra de to landene i dag.

Landbruks- og matminister Lars Peder Brekk og landbruks- og skogbruksminister Sirkka-Liisa Anttila er enige om at konvensjonen fra 1983 om reingjerder i grenseområdene mellom de to landene er moden for fornyelse. Derfor kommer de to landene til å innlede forhandlinger så snart det lar seg gjøre. Brekk kunne også love sin finske kollega at Norge vil finne en økonomisk løsning for skadene norsk rein på tur over grensa har forårsaket finske bønder.

Møtet mellom de to ministrene er kommet i stand for å diskutere flere saksområder der de to landene deler interesser og oppfatning. Og samtalene viste nettopp at de to landene og ministrene har sammenfallende syn i mange saker.

Brekk ble orientert om Finlands bioenergisatsing, den nasjonale skogplanen og om Finlands innsats for ny nordisk mat. Han fikk også høre Finlands vurderinger av i hvilken retning EUs felles landbruk vil gå etter 2013 som er siste året for dagens landbrukspolitiske enighet.

Brekk sørget også for å understreke hvor viktig den europeiske ministerkonferansen om skogbruk, i Oslo juni neste år, er både for skogen og for skogbruket.

- Finland er et viktig skogland. Derfor er det også viktig at Anttila deltar i Oslo, sier Lars Peder Brekk.

Besøket avsluttes i kveld.


Finlands landbruks- og skogbruksminister Sirkka-Liisa Anttila og landbruks- og matminister Lars Peder Brekk under dagens møte. Foto: LMD.