Miljøverndepartementet

Klima og natur på timeplanen

Nyhet   •   sep 03, 2010 17:32 CEST

Klimaløftet og Naturmangfoldåret lanserer foredragsturneen Øyenvitne for skoleelever på Skullerud skole i Oslo. Foredragsholder Tobias Thorleifsson er engasjert klimaformidler, som selv har vært øyenvitne til klimaendringer på flere av sine ekspedisjoner til polare strøk. Foredragsturneen skal til ungdomsskoler og videregående skoler i hele landet.

Som en del av foredraget oppfordres lærerne til å engasjere elevene i å ta i bruk naturen som klasserom og blant annet la elevene samle inn data om ulike arter. I Naturmangfoldåret kan skoleelever være med i innsamlingsdugnaden for artsprosjektet. Hittil har elever bidratt med 400 000 observasjoner av dyr, planter og insekter. Observasjonene legges inn på Miljølære sine nettsider..

- Å bekjempe klimaendringer og ta vare på naturen er de to viktigste oppgavene verden må løse. Foredraget Øyenvitne gir de unge kunnskap om hvordan klimaendringer påvirker naturen. Det er viktig å vekke de unges interesse for naturen rundt seg for at den skal bli tatt vare på i framtida, sier miljø- og utviklingsminister Erik Solheim.

Tusenvis av arter forsvinner hvert år i verden. I Norge er nesten 2000 arter utrydningstruede. De 285 artene som er kritisk truet, kan være utryddet i løpet av 10 år.  Klimaendringene fører til endringer i naturen og truer enkelte arters leveområder.

I foredraget får elevene en levende presentasjon av de livsviktige sammenhengene i naturen og samspillet mellom artene og polområdenes betydning for klimaet på jorda.
Hvorfor vi tar vare på fjellreven i Norge, pingvinene i Antarktis, lundefuglene og tropiske regnskoger. Mister vi en av artene, kan det få store konsekvenser for andre i næringskjeden.

Foredraget Øyenvitne skal besøke skoler i hele landet. Tobias Thorleifsson har på tidligere turneer for Klimaløftet holdt klimaforedrag for til sammen 35 000 skoleelever.

Les mer om Øyenvitne

Les mer om artsprosjektet

Les mer om Naturmangfoldåret