Landbruks- og matdepartementet

Klima: Ungdom frykter matmangel

Nyhet   •   des 23, 2009 14:59 CET

Klima: Klimaendringene får betydning for jordas evne til å forsyne befolkningen med mat, tror 8 av 10 norske ungdommer. 7 av 10 mener det har betydning for verdens matforsyning at Norge satser på å produsere mest mulig. Landbruks- og matminister Lars Peder Brekk tar dette som et oppdrag fra neste generasjon.

- For meg er dette et klart oppdrag fra de unge. En stor andel av dem er bekymret for jordas evne til å produsere mat fremover. Vi som har ansvar for samfunnsutviklingen i dag, må sørge for at de kommende generasjoner disponerer en jord og et klima som gjør det mulig for dem å produsere nok mat, sier landbruks- og matminister Lars Peder Brekk.

Sentio Research har gjennom en spørreundersøkelse blant ungdom. 1000 unge mellom 15 og 25 år har deltatt i undersøkelsen i månedsskiftet november-desember 2009. To av spørsmålene dreide seg om klima og matproduksjon. Svarene viser at de unge er opptatt av disse spørsmålene.

44 prosent av de spurte mener klimaendringene for ”noe betydning” for matforsyningen, mens 36 prosent mener klimaendringene har ”svært stor betydning” for jordas evne til å forsyne befolkningen. Totalt mener altså 80 prosent at matforsyningsevnen blir påvirket.

En svært høy andel av de spurte ungdommene mener også det er klar sammenheng mellom hvordan Norge sørger for sin egen matforsyning og den globale. 46 prosent mener det er snakk om ”noe betydning”, mens 27 prosent – mer enn hver fjerde – mener det er av ”svært stor betydning” hvordan Norge satser på å produsere mest mulig av den maten som blir spist i Norge.

Norsk matproduksjon
- Jeg leser at de unge synes det er viktig at Norge sørger for å produsere så mye som mulig av den maten vi spiser, og at dette er av betydning for verdens matforsyning. Den produksjonen må også skje på en mest mulig klimavennlig måte. Derfor er det bra at Stortinget nå har behandlet landbrukets egen klimamelding og gitt oss retningslinjer å arbeide etter, sier landbruks- og matminister Brekk.

For begge spørsmålene ser vi at kvinnene ser en sterkere sammenheng enn de mannlige som er spurt.