Landbruks- og matdepartementet

Klimaavtale mellom Norge og Vietnam

Nyhet   •   nov 25, 2011 12:24 CET

Norge og Vietnam undertegnet i dag en klimaavtale som skal hjelpe Vietnam til å forberede seg på virkningene av klimaendringer. Avtalen ble fra norsk side undertegnet av ambassadør Ståle Torstein Risa og landbruks- og matminister Lars Peder Brekk.

Brekk er på vegne av Regjeringen i Vietnam for å feire 40 års diplomatisk samarbeid mellom de to landene.

Vietnam er ett av de landene i verden som er mest utsatt for klimatiske endringer, og avtalen som nå er undertegnet skal sette landet bedre i stand til å utvikle planer for hva som må gjøres for å minimalisere det negative virkningene av klimaendringene. Det dreier seg om forskning og forslag til tiltak på flere områder: økt havnivå, oversvømmelser, endrede værforhold og de virkninger det får for samfunnet. Vietnam er i dag en av verdens største riseksportører og brødfør omlag 100 millioner mennesker utenfor egne landegrenser i tillegg til sin egen befolkning på rundt 90 millioner. Klimaendringene kan derfor få store negative konsekvenser for matsikkerheten i verden. Avtalen som nå er undertegnet strekker seg over tre år og Norge stiller med nær 4,5 millioner kroner til klimaforskningen i Vietnam.

Ambassadør Ståle Torstein Risa undertegner klimaavtalen mellom Norge og Vietnam. Avtalen ble fra norsk side undertegnet av ambassadør Ståle Torstein Risa og landbruks- og matminister Lars Peder Brekk.  (Foto: Landbruks- og matdepartementet)